Ondersteuning voor de hele omgeving

Een ongeneeslijke ziekte is niet enkel belastend voor de palliatieve patiënt maar ook voor zijn omgeving. Naasten zoals familieleden of mantelzorgers kunnen hierdoor met veel emoties en/of vragen zitten. Palliatieve zorg biedt ook hen ondersteuning en begeleiding tijdens en na de ziekte. Bijvoorbeeld: vrijwilligers die een luisterend oor bieden en hulpverleners die het overnemen na een moeilijke nacht.

“Wanneer je mensen rond je hebt, ook al gaat het slecht, door het feit dat er plots iemand is die al zijn aandacht op jou richt, krijg je een beetje energie terug.
Dat maakte zo’n verschil voor mij. Er was een vóór en een na. Ik begrijp dat het woord ‘palliatieve zorg’ bang kan maken… maar het is ook een heel team om je heen, die  familie wordt”.
– Fatima, mantelzorger