Ondersteuning voor de hele omgeving

Een ongeneeslijke ziekte is niet enkel belastend voor de palliatieve patiënt maar ook voor zijn omgeving. Naasten zoals familieleden of mantelzorgers kunnen hierdoor met veel emoties en/of vragen zitten. Palliatieve zorg biedt ook hen ondersteuning en begeleiding tijdens en na de ziekte. Bijvoorbeeld: vrijwilligers die een luisterend oor bieden en hulpverleners die het overnemen na een moeilijke nacht.